Жанмаилова Динара
Жанмаилова Динара

Қызметкерлерді іріктейді, сәтті үміткерлердің әлеуметтік бейнесін жасайды, үміткерлерді
психологиялық және кәсіби тұрғыдан іріктейді, үміткерлердің іскерлік және
психологиялық қабілеттерін бағалайды, оларға кәсіби және психологиялық сынақтама
ұйымдастырады.
Құзыреттіліктер бойынша сұхбат өткізудің, тікелей іздеудің, жалпы және классикалық
рекрутменттің негізгі дағдыларын 5 жыл меңгерген.
«Тиімді сұхбат. Рекрутерлерге арналған тренинг» (SHL), «Іріктеу дағдылары»
(uPerformance) құралдары бойынша сертификат алған.

Байланыс